Etsivä löytää - löytäjä paranee

Kyllä kansa tietää

Etsivä löytää - löytäjä paranee.

Kyllä kansa tietää, mutta tietääkö virallinen taho?

(Tämä lehtikirjoitukseni julkaistiin vuonna 2004, jolloin asuin vielä Multialla)

Pari vuotta sitten lääkäripäivillä käsiteltiin kiropraktisia hoitoja ja niiden tehoa. Päivien jälkeen lehdistössä esiintyi seuraavanlaisia otsikkoja: "Niksauttajat auttavat selkäkipuisia" ja "MANIPULAATIOHOITO: Nyt myös tutkimustulokset osoittavat hyödyn".

Kuinka niin "nyt"? Ulkomaiset tutkimukset ovat todistaneet asian moneen kertaan jo vuosikymmeniä sitten, eikä Suomessakaan asia ole ollut vieras kahteenkymmeneen vuoteen. Esimerkiksi jo 80-luvulla fysikaalisen hoitoalan lehdessä oli tutkimusraportti, jonka mukaan manipulaatiohoito on selkäperäisissä vaivoissa neljä kertaa niin tehokasta kuin perinteinen fysikaalinen hoito.

Lehtien artikkelit pyrkivät kuitenkin kuvaamaan niksautushoitoja myönteisesti. Hyvä niin. Tutkijakoulutuksen saaneena en kuitenkaan voinut olla huomaamatta yhtä suurta, alan arvostukseen vaikuttavaa tilastovirhettä. Artikkeleissa väitettiin: "Tutkimusten mukaan väestöstä noin seitsemän prosenttia turvautuu manipulaatiohoitoon." Seitsemän prosenttiako? Mistä tutkimuksesta tulos oli saatu? Miten tutkimus oli tehty, missä tilanteessa ihmisiltä kysytty? Olivatko he uskaltaneet vastata totuudenmukaisesti?

Olin heti valmis väittämään, että todellisen prosenttiluvun täytyi olla selvästi suurempi. Todistaakseni asian aloin käydä läpi potilaskortistoani. Jo lähialueen lukemat osoittivat, että seitsemän prosenttia ei voi pitää paikkaansa. Esimerkiksi Multian kunnan asukkaista oli käynyt manipulaatiohoidoissani 789. Siis 38,3 %. Keuruulaisia on käynyt 1486 eli 12,4 %. Kun ottaa vielä huomioon etäisyyden Keuruulta hoitopaikkaani sekä sen, että vain osa keuruulaisista tietää manipulaatiohoidoistani (niistä ei ole ollut lehdissä yhtään juttua, eikä mainosta) ja sen, että keuruulaisista on varmasti käynyt suurempi osa jonkun muun kuin minun hoidoissani, on helppo uskoa keuruulaistenkin lukeman nousevan ainakin 30 prosenttiin.

Tässä vaiheessa joku saattaa väittää, että Keuruun ja Multian korkea lukema johtuu hoitotarjonnan runsaudesta tai läheisyydestä. Muualla ei ole tarjontaa, joten ei ole hoitoon tulijoitakaan. Tämäkään väite ei pidä paikkaansa. Laskujeni mukaan Keski-Suomessa toimi tuona vuonna lisäkseni ainakin 28 niksauttajaa (kiropraktikot, naprapaatit, osteopaatit, OMT-fysioterapeutit, kansanparantajat…) Kun pelkästään minun luonani kävi lähes kaksi prosenttia Keski-Suomen asukkaista, ei voi kuvitella , että meidän kaikkien yhteislukema voisi pysähtyä seitsemään prosenttiin. Ei vaikka osa potilaista kävisikin useamman eri hoitajan luona.

Koko Suomessa niksauttajia on yli 600. Asukasmäärään suhteutettuna heitä on saman verran kuin Keski-Suomessa, joten edellä mainitut luvut kuvastanevat hyvin koko Suomen tilannetta.

En tiedä oliko seitsemän prosentin väite painovirhe vai tehtiinkö kysely olosuhteissa, joissa ihmiset eivät uskaltaneet kertoa totuutta. Veikkaan jälkimmäistä.